Свежие комментарии
  Архивы

  postheadericon Документи для зарахування в Кам’янський ЗЗСО І-ІІІ ст. Новопсковської селищної ради

  1. Заява про зарахування одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:
  2. копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  3. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  4. оригінал або копія документа про освіту (за наявності і не для зарахування в 1 клас).
  5. У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

  У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

  Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цього розділу, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів згідно з цим Порядком.

  Діти, які не мають одного (чи обох) документа(ів), визначеного(их) підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цього розділу, та довідки, визначеної додатком 2 до цього Порядку, зараховуються до закладу освіти згідно з цим Порядком.

  У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

  У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені (за необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 26 березня 2017 року за № 416/30284.

  При поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. 

  Додаток 1
  до Порядку
  (пункт 4 розділу І Порядку)

  Директору________________________________________
  (повне найменування закладу освіти)

  __________________________________________________
  (прізвище та ініціали директора)

  __________________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
  заявника чи одного з батьків дитини)

  який (яка) проживає за адресою:

  __________________________________________________
  (адреса фактичного місця проживання) 

  Контактний телефон: ______________________________

  Адреса електронної поштової скриньки:

  _______________________________________________

  ЗАЯВА
  про зарахування

  Прошу зарахувати____________________________________________________________________
   (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

  до _____класу, який (яка) фактично проживає за адресою ____________________________________

  на ___________________ форму здобуття освіти.

  Повідомляю про:

  наявність права на першочергове зарахування: так1/ні (потрібне підкреслити)
  (____________________________________________________________________________);
  (підстава для першочергового зарахування)

  потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так2/ні (потрібне підкреслити);

  інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:

  ___________________________________________________________________________________.

  1зазначається лише для зарахування до початкової школи або гімназії.

  2зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

  Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

  Додатки:

  1) за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І цього Порядку;

  2) один з документів, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку (у разі необхідності підтвердження права на першочергове зарахування)

  (дата)   (підпис)


  Комментарии запрещены.

  
  Ми в мережі
  Розклад уроків