Свежие комментарии
  Архивы

  Архив рубрики «Навчальний план»

  postheadericon Робочий навчальний план на 2017-18 н.р.

  ОСНОВНА МЕТА,  НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ

                                 ШКОЛИ НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  Головне завдання колективу школи у 2017-2018 навчальному році:

  Забезпечити безперервність навчально – виховного процесу у школі,  охопити всіх дітей шкільного віку якісним навчанням та зберегти здоров’я і життя школярів.

  З метою реалізації проблеми «Формування  у дітей  позитивної мотивації до навчання шляхом створення  умов для творчого розвитку кожної  особистості, застосування інноваційних педагогічних досягнень, збереження  і зміцнення здоров’я учнів на основі  впровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій», над якою колектив школи працюватиме  в 2017 – 2018 навчальному році, діяльність педагогів буде спрямована на вирішення наступних завдань:

  Навчальна робота

  1. Забезпечити дотримання вимог Державного стандарту середньої освіти та документів чинного законодавства.

  2. Дотримуватися єдиного орфографічного і мовного режиму.

  3. Сприяти творчій активності учнів, формувати ключові життєві компетентності, стійкий інтерес до предметів, підвищувати  якість знань, умінь і навичок.

  4. Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсах  різних рівнів.

  5. Здійснювати підтримку і педагогічний  супровід  дітей з особливими здібностями.

  6. Активно впроваджувати тестове поточне оцінювання      навчальних досягнень учнів з метою підготовки їх до незалежного зовнішнього оцінювання знань і умінь.

  Виховна та соціальна  робота

  Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП .

  2. Виховувати дітей у дусі патріотизму та громадянської зрілості, духовного збагачення та морального вдосконалення.

  3. Продовжувати профілактичну роботу з превентивного виховання.

  4. Формувати основні навички збереження життя і здоров’я дітей.

  Методична робота.

  1. Піднести якість планування та організації методичної роботи, методичної ради, ШМО,   підвищити результативність проведення занять та засідань.

  2. Ефективніше використовувати сучасні технології та інструментарій моніторингового психологічного супроводу та діяльнісного підходу в науково-методичній роботі з педагогічними кадрами.

  3. Контролювати виконання запланованих методичних заходів районного

  методичного кабінету та школи  з метою більш широкого залучення  вчителів  до їх проведення.

  4. Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня.

  5. Підвищувати  ефективність уроку шляхом впровадження інновацій, методів нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.

  6. Виробляти  навички самоосвіти, бажання і спроможності вчитися

  впродовж усього життя

  Господарча діяльність.

  Скласти загальношкільний план оновлення матеріальної бази;

  —  здійснювати поточний ремонт учбових кабінетів, рекреацій інших приміщень.

  — відремонтувати водопостачання до кабінету фізики. хімії, майстерні.

  2.  Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.

  Навчальні  програми,  які використовують учителі

   Кам’янської ЗОШ  І – ІІІ ст..  

  Українська мова та література -5-11 класи — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Географія   6-10 кл. – Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Трудове навчання  6-10 класи Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Початкова школа  1-4 класи  — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Історія України та Всесвітня історія 5-11 кл. — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Правознавство 9-10 класи Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Людина  і світ  11 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Фізика  7-11 класи — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Хімія – 7-11 кл — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Інформатика – 2-11 клас-  Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Англійська мова – 1-11кл Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Російська мова -5-9 кл. — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Зарубіжна література -5 -11 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Математика  5-11 класи- Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Мистецтво  8-9 кл. — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Художня культура -10-11 класи — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Технології  10-11 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  «Захист Вітчизни» -10-11 класи — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Фізкультура – 1-11 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Музичне мистецтво- 1-7 клас Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Образотворче мистецтво – 1-7 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Природознавство – 5 клас -Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Астрономія 11 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Економіка  11 клас-Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Екологія  11 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  Біологія – 6-11 клас — Навчальна програма  Затверджена  наказ МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

  
  Ми в мережі
  Розклад уроків