Свежие комментарии
  Архивы

  Архив рубрики «Структура НЗ»

  postheadericon Структура 2021-2022 навчального року

  І семестр: з 01 вересня до 30 грудня 2021 року;

  ІІ семестр: з 10 січня до 09 червня 2022 року;

  Канікули

  Осінні: з 25 жовтня до 07 листопада 2021 року.

  Зимові: з 31 грудня 2021 року до 09 січня 2022 року.

  Весняні: з 28 березня до 03 квітня 2022 року.

  postheadericon Структура та органи управління Кам’янської ЗОШ І – ІІІ ст.

  Структура та органи управління Кам’янської ЗОШ І – ІІІ ст..

  Розділ І

  1.1. Законодавство України про загальну середню освіту

  Колектив Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснює загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, забезпечує початкову, базову загальну середню освіту, повну загальну середню освіту учнів. Педагоги школи працюють над науково-методичною проблемою — «Формування  у дітей  позитивної мотивації до навчання шляхом створення  умов для творчого розвитку кожної  особистості, застосування інноваційних педагогічних досягнень, збереження  і зміцнення здоров’я учнів на основі  впровадження здоров’язберігаючих педагогічних технологій.».

  У своїй діяльності навчальний заклад керується такими нормативно-правовими документами з питань організації навчально-виховного процесу:

  1. 1.         Конституцією України.
  2. 2.                Законами України:

  —         «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;

  —         « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV;

  —          «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 року № 5029;

  —         «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

  —         «Про охорону дитинства» від 26.06.2001 К» 2402-Тії.

  —         «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

  1. 3.                Указами Президента України:

  —         «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;

  —         «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від         20.03.2008 р. №244/2008.

  1. 4.                Постановами Кабінету Міністрів України:

  —         «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;

  —         «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;

  —         «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;

  —         «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 778.

  1. 5.                Постановою Головного державного санітарного лікаря України  від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».
  2. 6.                Наказами Міністерства освіти і науки України

  —         «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

  —         «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

  —         Типове  положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти  і науки України від 06.10.2010 р. №930 (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу від 20.12.2011 р. № 1473, від 08.08.2013 р.

  —         № 1135 )

  —              «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

  —          «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

  —          «Про затвердження  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;

  —         «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

  —         «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127;

  —         «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139.

  1. 7.                Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.
  2. 8.                Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.
  3. 9.                Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.
  4. 10.           Інструкцією з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступенів (затверджена наказом МО і НУ  від 23.06.2000 № 240).
  5. 11.           Іншими актами законодавства в галузі освіти  у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

   

  1.2. Загальна характеристика навчального закладу

  Повна назва закладу: Кам’янська    загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської  області

  Ліцензія: № 130348 серія ЗОД

  Ідентифікаційний код: 21830029

  Місце знаходження закладу за КОАТУ У:  92332 Луганська область  Новопсковський район с. Кам’янка вул. Пульного  будинок 11

  Організаційно-правова форма за КОПФГ: 430  комунальна організація

  Види діяльності за КВЕД: 80.21.1  загальна середня освіта

  Адреса: 92332

  Директор школи:  Лата Галина Михайлівна

  Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

  Толкачова Світлана Іванівна

  Заступник директора школи з виховної роботи:

  Кондратенко Ольга Петрівна

  Мета діяльності школи:

  • Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості, відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;
  • Формувати ключові життєві компетентності та  громадянські якості школярів  України;
  • Виховувати    гуманну, вільну, творчу, відповідальну, толерантну, демократичну особистість;
  •  Удосконалювати уроки шляхом упровадження  активних форм і методів навчання учнів та вчителів, сприяти реалізації особистісно орієнтовного підходу;
  • Готувати  молодь до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, вчити вмінню планувати стратегію власного життя, визначати своє життєве кредо й свій життєвий стиль.

  У школі функціонують:

  • Методична рада –  голова – Лата Г.М.;
  • Методичні об’єднання вчителів-предметників:
  1. МО вчителів початкових класів –  голова Павлюшина Л.І.;
  2. МО вчителів гуманітарного циклу –  голова Сумарокова Н.М.;
  3. МО вчителів природничо–математичного циклу–голова – Ляшенко А.В.;
  4. МО класних керівників –  голова  Кондратенко О.П..

  Психолого-педагогічний семінар –  Толкачова С.І.;

  
  Ми в мережі
  Розклад уроків