Свежие комментарии
  Архивы

  Архив рубрики «Навчання»

  postheadericon Відбір підручників для 9 класу

  Протокол  №  7

  засідання педагогічної ради

  Кам’янського ліцею

  від  13 січня 2022 року

  Голова  педагогічної  ради                           Лата  Г.М.

  Секретар  педагогічної  ради                       Медкова І.В.

  Присутні:  Лата Г.М., Толкачова С.І., Кондратенко О.П., Сумарокова Н.М., Веремєєнко К.М., Медкова І.В., Ляшенко А.В., Толкачов Г.В., Плис Н.Г., Плис В.І., Білоус О.І., Клига С.П., Лапіна М.П., Павлюшина Л.І., Саєнко Ю.О., Волошина І.С., Метасьова С.М., Марченко В.В., Берест А.В.

  Відсутня: — Шевцова В.Ю.

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про відбір і замовлення підручників для учнів 9 класу на 2022-2023 н.р.

  І. СЛУХАЛИ: Толкачову  Світлану Іванівну, заступника директора з НВР, яка повідомила, що відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.2020 №1001, відповідно до пункту 4 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 №41 (із змінами), з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних працівників новим поколінням підручників з навчальних предметів Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня згідно з переліками, які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 30 09. 2021 №1049 та від 10.12.2021 №1341, з 10.01.2022 до 13.01.2022 вчителі закладу освіти ознайомилися з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 9 класу та на засіданнях професійних спільнот вчителів-предметників визначилися щодо замовлення підручників на 2022-2023 навчальний рік. За результатами обговорення складені переліки підручників для здійснення замовлення (додаються). Кількість учнів, що навчаються у поточному навчальному році у 6  класі — 18 і цей клас є найчисельнішим серед 5-8 класів.

  УХВАЛИЛИ:

   Затвердити         Результати вибору електронних версій   оригінал-макетів

  підручників         для  9 класу         (історія України, всесвітня історія, правознавство,інформатика), що додається.

   Затвердити         Результати вибору електронних версій   оригінал-макетів

  підручників         для 9 класу          для повторного видання       (алгебра, англійська мова, біологія, географія, геометрія, зарубіжна література, мистецтво, основи здоров’я, українська література, українська мова, фізика, хімія), що додається.

  Затвердити кількість підручників для учнів – 18  одиниць з кожного предмету.

  РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

  «за» — 19; «проти» — 0; «утримались» — 0

  Голова  педагогічної  ради:                                     Г.М.  Лата Секретар  педагогічної  ради:                                  І.В.  Медкова

  postheadericon Булінг

  Алгоритм реагування на доведені випадки булінгу

  Порядок реагування

  на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

  та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

  1.    У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

  2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

  3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

  —        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

  —        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із заявою.

  4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

  5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

  Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення)

  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, —

  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —

  тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Штрафи, які передбачено за знущання

  -Моральне чи фізичне насильство, агресія – 340-850 грн.

  -Дії з особливою жорстокістю, повторне порушення – 850-1700 грн.

  -Приховування вчителем факту цькування – 1700-3400 грн, або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

  Якщо правопорушення вчинили неповнолітні до 16 років, штраф сплачуватимуть батьки.

  КАМ’ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

  НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

  Наказ

  28 грудня 2021 р.                                    с. Кам’янка                                                 81-о

  Про заходи щодо виявлення, реагування

  на випадки насильства, булінгу (цькування)

  і взаємодії педагогічних працівників

  із іншими органами та службами.

       Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року, Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобіганнята протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року No 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», ЗаконуУкраїни від 18.12.2018 No 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 року No 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства, булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного реагування на факти насильства . Працівникам закладу освіти у роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами керуватися «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658

  НАКАЗУЮ

  І. Працівникам закладу освіти у роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами керуватися «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658

  ІІ. Затвердити:

  1. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі (Додаток 1).
  2. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі (Додаток 2)
  3. Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) (Додаток 3).
  4. Форму Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) (Додаток 4).
  5. Форму Журналу реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) (Додаток 5).
  6. Правила поведінки для здобувачів освіти (додаток 6).
  7. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидіюнасильству, булінгу (цькуванню) в закладіосвіти (додаток 7).

  ІІ. . Призначити уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства, булінгу (цькування) та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, проведення розслідування заступника директора школи з виховної роботи Кондратенко О.П.

  ІІІ.. Створити комісію з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) та затвердити її склад (додаток 4).

  8. Заступнику директора школи з виховної роботи Кондратенко О.П.

  8.1. Забезпечити реалізацію інформаційно-просвітницьких заходіві з учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, булінгу, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей (згідно з Планом виховної роботи школи).

  8.2. Розмістити на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті закладу освіти контактну інформацію уповноваженої особи закладу, організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку насильства, булінгу.

  9. Педагогічним працівникам та господарсько-обслуговуючому персоналу закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, передавати уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її відсутності –безпосередньо керівникові закладу освіти (директорові) чи заступнику директора інформацію про дитину/працівника закладу освіти з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

  10. Уповноваженій особі закладу освіти Кондратенко О.П.. у разі виникнення підозри щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) провести зустрічі з особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагатися розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

  11. У разі підтвердження виявленого факту насильства, булінгу (цькування) уповноваженій особі закладу освіти Кондратенко О.П..повідомляти працівників психологічної служби закладу освіти, а працівникам психологічної служби за потреби скласти план корекційної роботи та здійснювати соціально-педагогічний, психологічний супровід з жертвою та її кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу, та у разі необхідності перенаправляти до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

  12. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування) вносити до Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування).

  13. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора школи з виховноїроботи Кондратенко О.П.

  14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

  Директор                                                                         Галина   ЛАТА

  Додаток 1до наказу
  28.12.2022 р. №81-о

  ПОРЯДОК

  подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

  про випадки булінгу (цькуванню) в гімназії

  Загальні питання

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

  2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

  3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівникизакладу та інші особи.

  4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

  5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

  Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

  Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  • —       систематичність (повторюваність) діяння;
  • —       наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  • —       дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

  Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

  1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу.

  2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється  відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

  3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

  4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.

  5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

  6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

  7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

  8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладуз дотриманням конфіденційності.

  Відповідальна особа

  1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

  2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.

  3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.

  4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

  Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

  1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

  2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові поясненнята матеріалиу сторін.

  3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

  4. Комісія створюється наказом керівника закладу.

  5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.

  6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

  7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

  8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

  9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

  10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

  11. Батьки зобов’язанівиконувати рішення та рекомендації Комісії.

  Терміни подання та розгляду Заяв

  1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування),а також подати Заяву.

  2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

  3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дативидання рішення про проведення розслідування.

  4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

  5. Керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

  Додаток 2до наказу

  28.12.2022 р. №81-о

  ПОРЯДОК

  реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі

  Загальні питання

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

  2. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі.

  Реагування на доведені випадки булінгу

  1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувалавипадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу:

  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція)  та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послугздобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

  2. Заходиздійснює соціальний педагог у взаємодії з практичним психологом закладу освіти та затверджуються керівником закладу.

  3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

  Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

  1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

  «Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку».

  Додаток 3до наказу

  28.12.2022 р. №81-о

  Директору

  Кам’янського  ліцею

  __________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

  __________________________________

  (адреса проживання)

  __________________________________

  (контактний телефон)

  ЗАЯВА

  Зміст заяви викладається довільно.

  В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).

  Вказуєтьсявідомості пропотерпілого (жертвибулінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).

  __________                                                                     __________

  (дата)                                                                                                                                       (підпис)

  Додаток 4до наказу
  28.12.2022 р. №81-о

  ЖУРНАЛ

  реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування)

  № з/п Дата прийняття заяви Прізвище, ім’я, по батькові заявника (здобувач освіти, батьки, законні представники, педагогічний працівник, інші особи) Контактна інформація заявника (адреса проживання, телефон) Короткий зміст заяви Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка прийняла заяву
             

  Додаток 5до наказу
  28.12.2022 р. №81-о

  ЖУРНАЛ

  реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

  № з/п Дата засідання комісії Номер рішення Рішення та рекомендації комісії Прізвище, ініціали та посада членів комісії Підписи членів комісії
             

  Додаток 6

  до наказу по школі від 28.12.2022 р. №81-о

  ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

  Загальні правила поведінки

  • Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
  • Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.
  • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
  • Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
  • У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити классному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
  • Здобувач освіти школи повинен виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
  • Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
  • Здобувач освіти бережуть майно школи, аккуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
  • До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
  • Здобувач освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу освіти.
  • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
  • Не дозволяється користуватися плеєром, мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках.
  • Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
  • На першу вимогу вчителя слід пред’являти щоденник.
  • Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику, гаджетах.
  • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг.

  Поведінка здобувачів освіти на уроках

  • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
  • Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
  • Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
  • Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
  • Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

  Поведінка здобувачів освіти на перервах

  • Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:
  • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
  • вийти з класу, якщо попросить учитель;
  • підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.
  • Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.
  • Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал).
  • Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.
  • Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
  • У школі категорично забороняється тютюнопаління.
  • Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
  • На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого классного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

  Поведінка здобувачів освіти в їдальні

  • Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.
  • Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
  • Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.
  • Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
  • Учні прибирають посуд після прийому їжі.
  • Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
  • Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.
  • Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

  Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

  • До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.
  • Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
  • Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.
  • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
  • Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
  • На уроках трудового навчання діти повинні мати робочу форму.
  • На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

  Правила поведінкиздобувачівосвітипід час екскурсії

  • Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
  • Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.
  • У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.
  • Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.
  • Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.
  • Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.
  • Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

  Обов’язкичергового в класі

  • Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.
  • Черговий здобувач освіти здає й приймає клас.
  • Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильнее прибирання класної кімнати.
  • Під час перерви черговий учень (учні) провітрює клас, допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.
  • Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня.

  Додаток 7

  до наказу по школі від від 28.12.2022 р. №81-о

  Склад комісії з протидії булінгу:

  голова комісії – Лата Г.М.

  члени комісії:

  Толкачова С.І. – заступник директора з НВР;

  Шевцова В.Ю.. –педагог — організатор;

  Кондратенко О.П. – заступник директора з ВР;

  Толкачов Г.В.– учитель, голова профкому школи.

  Доленко А.М. – голова батьківського комітету (за згодою).

  ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
  1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Серпень Директор закладу
  2 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: · з вивчення учнівського колективу; · з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  3 Оновлення тематичного стенду Вересень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  4 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом Листопад Директор  закладу, уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  5 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу Вересень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  6 Акція «16 днів проти гендерного насильства» Листопад Заступник з ВР, педагог- організатор
  7 Перегляд  відеороликів «Кібербулінг і агресія в інтернеті: Способи розпізнавання і захист дитини» Лютий Класні керівники
  8 Години спілкування з профілактики булінгу Протягом року Класні керівники
  9 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  10 Тематичні батьківські збори в класах Протягом року Класні керівники 1-11 класів
  11 Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі Березень . Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  12 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти За потреби Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Булінг. Законодавчі механізми протидії цькуванню у школі


  З 19 січня 2019 року набирає чинності Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо протидії булінгу (цькуванню)» (далі — Закон)

  Захист прав дітейу закладахосвіти у контексті»булінгу»

  Законом вводиться в українське законодавство термін «булінг» (цькування), який визначається як моральне, абофізичненасильство, агресія, у будь-якійформі, або будь-якііншідії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїмінтересам, щомаютьознакисвідомогожорстокогоставлення.

  Так, новим п. 3-1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту» до типових ознак цькування віднесено:

  — систематичність (повторюваність) діяння;

  — наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

  — дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

  Механізмипротидіїбулінгу

  Запроваджуються й механізми протидії булінгу, серед яких (зміни, зокрема, до ст.ст. 26 та 64 Закону України «Про освіту»:

  — затвердження планів протидії булінгу,

  — розгляд заяв про випадки булінгу та відкритий доступ на сайтах навчальних закладів до цієї інформації.

  Так, згідно зі змінами до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності — на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ і до такої інформації та документів (розширено відповідний перелік), як:

  — правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

  — план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

  — порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

  — порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

  Крім того, змінами до ст. 73 Закону України «Про освіту» освітньому омбудсменунадається право:

  — здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;

  — аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

  Адмінвідповідальність за булінг

  Водночас новою ст. 173-4Кодексу України про адміністративніправопорушення встановлено відповідальність за здійсненнябулінгу. Так, цькуванняучасникаосвітньогопроцесу, тобто вчинення щодо нього діянь, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідокчого могла бути чибуллазаподіяна шкода психічномуабофізичномуздоров’юпотерпілого, —

  тягне за собою накладення штрафувід 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) абогромадськіроботина строк від 20 до 40 годин.

  Цькування, вчиненегруппоюосібабо повторно протягом року післянакладенняадмінстягнення, — накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн) абогромадськіроботина строк від 40 до 60 годин.

  Булінг, вчинениймалолітніми або неповнолітніми особами вікомвід 14 до 16 років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьківабо осіб, які їх замінюють, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) абогромадськіроботина строквід 20 до 40 годин.

  Булінг, вчиненийгруппоюосібабо повторно протягом року післянакладенняадмінстягнення, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою віком від 14 до 16 років, — тягне за собою накладення штрафу на батьківабо осіб, які їх замінюють, від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн) абогромадськіроботина строквід 40 до 60 годин.

  При цьому неповідомлення керівником закладуосвіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліціїУкраїни про випадкибулінгу (цькування) учасника освітнього процессу каратиметьсянакладенням штрафувід 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) абовиправними роботами на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

  Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування, — 19 січня 2019 року (опубліковано: «Голос України» від 18.01.2019 року № 11)

  Відповідальність за булінг: останні зміни у законодавстві

  Однією з найбільш актуальних проблем насьогодні є цькування (булінг) серед дітей. Прийняття 18 грудня  2018 року Верховною Радою України Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (законопроект №8584) несе за собою ряд змін у вирішенні вищеназваної проблеми. Так, нарешті законодавчо визначено поняття булінг, внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення України та ряду Законів України.

              Поняття «булінг»

  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. У тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

  Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  — систематичність (повторюваність) діяння;

  — наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

  — дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

              Адміністративна відповідальність за булінг

  Відтепер такі дії вважаються правопорушенням і тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це – 850-1700 грн.) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1700-3400 грн. або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Слід зазначити, що за правопорушення дітей до 16 років несуть відповідальність їхні батьки. За свої дії громадяни від 16 років несуть відповідальність особисто. Також передбачено і відповідальність за приховування випадків булінгу, а це 850-1700 грн. або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

              Права та обов’язки здобувачів освіти

  У закладах освіти мають захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, булінгу (цькування), приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

  На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг матимуть право:

  — особи, які постраждала від булінгу (цькування),

  — особи, які стали свідком боулінгу,

  — особи, які вчинили булінг (цькування).

  При цьому здобувачі освіти зокрема зобов’язані:

  — поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

  — відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

  — повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно них, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

              Права та обов’язки освітян

  Педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти слід уважно ставитись до всіх випадків булінгу, повідомляти про них, уважно розглядати заяви, забезпечувати вжиття заходів щодо протидії булінгу, розробляти плани, публікувати їх на сайтах і вчасно інформувати органи Національної поліції та службу у справах дітей про випадки булінгу. В іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність за приховування таких ситуацій.

  Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), він також:

  — розглядатиме заяви про випадки булінгу (цькування): здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

  — скликатиме засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживатиме відповідних заходів реагування;

  — забезпечуватиме виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

  У закладах освіти мають бути розроблені:

  — правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

  — план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

  — порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

  — порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

  Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу також розширились. Відтепер вони також мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю і зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

  Пам’ятайте, що всі випадки булінгу в школі мають розглядатись створеною в закладі комісією з розгляду випадків цькування.

  Отже, законопроект прийнято, залишилось дочекатись його підписання Президентом України та його оприлюднення. У подальшому запропоновані Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» зміни будуть внесені в редакції відповідних законів і їх можна буде вичитати в контексті.

              Поради батькам

  Звертайте увагу на поведінку та настрій своїх дітей, їх фізичний та психічний стан. Можливо, ваша підтримка — це найперше, чого дитина потребує. Якщо ви виявили проблему, пов’язану з булінгом (вашу дитину б’ють чи ображають у школі)звертайтесь:

  — з заявою до поліції та закладів охорони здоров’я з фіксацією побоїв,

  — до директора школи (письмово, звернення надавайте секретарю із зазначенням вхідного номера на вашому примірнику).

              Відповідальність

  Запам’ятайте самі та навчіть свою дитину про відповідальність за заподіяння шкоди іншій особі. До адміністративної відповідальності притягуються з 16 років, а до того відповідальність за вчинки дітей несуть їхні батьки.

  Булінг – штраф 850-3400 грн., громадські роботи від 40 до 100 год. (ст.173-4 КУпАП).

  Викрадення чужого майна (крадіжки, шахрайство)— штраф, виправні роботи до 1 міс., адмінарешт — 5-10 діб, повторно — збільшений штраф, виправні роботи — 1-2 міс., адмінарешт — 10-15 діб (ст. 51 КУпАП).

  Дрібне хуліганство (нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії) — штраф, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб (ст. 173 КУпАП).

  Ухиляння батьків від виконання обов’язків стосовно виховання дітей теж тягне за собою адміністративну відповідальність, адже відповідно до ст. 50 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані: виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей.

  Нормами цього закону не передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України стосовно запровадження кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень, пов’язаних з булінгом (цькуванням),   оскільки скоєння правопорушником при вчиненні булінгу (цькування) інших дій, кваліфікуються відповідними статтями Кримінального кодексу України, зокрема – заподіяння тілесних ушкоджень різних видів тяжкості тощо. За такі дії з 16 років, а в окремих випадках з 14 років настає кримінальна відповідальність:

  Побої і мордування — умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, — штраф, громадські роботи на строк до 200 годин, виправні роботи — до 1 року, групове — обмеження/позбавлення волі до 5 років (ст. 126 Криімнального кодексу України).

  Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози — арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років (ст. 129 ККУ).

  Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, — штраф, арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Групове хуліганство — обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років (стаття 296 ККУ).

  Умисне тяжке тілесне ушкодження — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (ст.121 ККУ).

  Умисне легке тілесне ушкодження — штраф, громадські роботи на строк до 200 годин, виправні роботами на строк до одного року (ст. 125 ККУ).

  Отже, при вчиненні подібних дій стосовно вашої дитини варто обов’язково фіксувати побої і звертатись до поліції за номером 102. Після того, як дитину визнають потерпілою, звертайтесь за призначенням адвоката, гарантованого державою, до найближчого центру/бюро правової допомоги:

  Кожна дитина або її законний представник мають право звернутись і отримати безоплатну консультацію юриста. У разі потреби представляти інтереси в суді — усі без виключення діти мають право на призначення адвоката (юриста) за рахунок держави.

  postheadericon ЗНО 2022 рік!

  Шановні учасники ЗНО!

  Розпочинаємо знайомство з сайтом Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти та його соціальними мережами!

  Нам дуже хочеться, щоб інформація з сайту

  допомогла Вам у підготовці до ЗНО.

  А по завершенню знайомства ми запропонуємо декілька пошукових завдань.

  Адреса нашогосайту — https://test.dn.ua/

  Саме тут, за вкладкою до меню ЗНО/ДПА, розміщується актуальна інформація з питань зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року та пробного ЗНО. Сторінки адаптовані до мобільних додатків.

  І розділ. «Календар ЗНО — 2021» https://test.dn.ua/grafik-zno/ 

  Ви дізнаєтеся:

  • коли подавати документи на реєстрацію;
  • у які терміни буде розміщено запрошення – перепустку до пункту тестування, з якої дізнаєтеся, де Ви будете проходити ЗНО;
  • коли будуть оголошені результати ЗНО тощо.

  ІІ розділ. «Готуємось до ЗНО» https://test.dn.ua/gotuiemosya-do-zno/

  1. У розділі є посилання на сторінки сайту Українського центру оцінювання якості освіти, де розміщено:
  2. новації ЗНО 2022https://testportal.gov.ua/novatsiyi-grafik-predmety/,
  3.  характеристики сертифікаційних робіт із предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року https://testportal.gov.ua/zno-2022/ . З’ясуйте, скільки завдань у тесті, скільки часу відводиться на його виконання, як оцінюються завдання тесту, якою є схема оцінювання завдань відкритої форми?
  4.  демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, української мови і літератури, математики за профілем вашого навчання:
  5. з української мови https://testportal.gov.ua/ukrmovalit/
  6. з математики: https://testportal.gov.ua/mathem/

  Роздрукуйте зошити, попрацюйте в них. Зверніть увагу на новий формат завдань, у тому числі і власного висловлення.

  А за посиланням http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/ — Український центр оцінювання якості освіти  розмістив вичерпну інформація про перебіг ЗНО минулих років. Бажаєте — роздрукуйте зошит за будь-який рік ЗНО, попрацюйте у ньому, перевірте себе за правильними відповідями, скористайтеся таблицями переведення тестових балів у 12-бальну та 200-бальну шкалу.

  Пам’ятайте, що ці таблиці у 2022 році будуть розроблені та оприлюднені лише після оголошення результату з певного предмету і матимуть інший вигляд.

  2) Вже час визначатися з напрямком підготовки та спеціальністю, яку Ви вирішили обрати для своєї майбутньої професії. У цьому розділі Ви можете ознайомитися з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/10/Nakaz-MON-1098_Umovy-pryjomu2022.pdf

  УВАГА! Обов’язково перевірте, які предмети потрібні на ЗНО за обраною Вами спеціальністю у 2022 році. Відбулися значні зміни у порівнянні з 2020 та 2021 роками! В додатку 4 до Умов прийому Ви дізнаєтеся, які предмети потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність. Саме тут зазначено, який предмет є обов’язковим: українська мова чи українська мова і література.

  3) Радимо також обов’язково скористатися безкоштовними тренувальними онлайн-ресурсами для тестування та випробувати свої знання на тестах минулих років за посиланнями:

  —  http://lv.testportal.gov.ua:8080/  — перевага ресурсу: можливість обирати тему за всіма предметами та заздалегідь побачити, над якими темами ще варто попрацювати.

  — http://zno.osvita.ua/ — перевага ресурсу: це тестування з тією ж кількістю та формами завдань як і в сертифікаційних роботах ЗНО, оскільки зібрані реальні тести попередніх років. Є можливість одразу отримати консультацію у вигляді правил до завдання, яке пропонується, не шукаючи його у додаткових довідниках, що дуже зручно. Для доступу до консультацій потрібно зареєструватися на сайті. Після виконання всіх тестів Вам будуть надані правильні відповіді на всі завдання та розраховано ваш результат у тестових та рейтингових балах.

  iLearn (https://ilearn.org.ua/ )– це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними онлайн-курсами, тестами та вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти ЗНО.

  — Студія онлайн-освіти EdEra  — безкоштовна платформа підготовки до ЗНО з англійської мови, української мови і літератури, математики, історії та біології.

  Prometheus — безкоштовні курси з підготовки до ЗНО з математики, української мови і  літератури та історії України.

  4) Якщо ви обрали для ЗНО/ДПА історію України, то варто скористатися онлайн-тренінгами за посиланням http://lvtest.org.ua/index.php/pidhotovka-do-testiv :

  • Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, які містить програма ЗНО з історії України;
  • Історичні персоналії для візуального розпізнавання;
  • Тренажер з історії України «Карти (мапи)» з коментарем до кожного завданняhttp://lv.testportal.gov.ua:82/traneeHistory/edusite/maps.html

  5) Якщо Ви обрали для ЗНО/ДПА іноземну мову, готуючись до аудіювання, скористайтеся ресурсами на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Аудіофайли з іноземних мов, які використовувалися для аудіювання попередніх років, Ви зможете знайти на сайті УЦОЯО в розділі «ЗНО/ДПА» на сторінках «Учаснику зовнішнього оцінювання» — «Тести минулих років».

  Наприклад: за посиланням https://testportal.gov.ua/anglijska-mova-2021/   розміщено аудіофайл з англійської мови 2021 року. Прослухайте обов’язково!!!!

  ІІІ розділ. «Пробне ЗНО» https://test.dn.ua/probne-zno/

  Немає нічого кращого, ніж практика. Тому запрошуємо взяти участь у пробному ЗНО 2022 року!

  Реєстрація на пробне ЗНО 2022 буде проходити на сайті регіонального центру з 05 по 22 січня 2022 року за посиланням https://prob.test.dn.ua/

  З детальною інформацією про умови реєстрації осіб, які виявили бажання брати участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, можна буде ознайомитися вже з 20 грудня 2021 року.

  Тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня 2022року.

  З інших навчальних предметів (історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 26 квітня 2022 року. Тобто, у 2022 році кожен учасник зможе пройти тестування з двох предметів для проходження пробного ЗНО.

  VІІІ розділ. «ЗНО 2022 – відповіді на питання» — https://test.dn.ua/zno-2021/ . Ви можете поставити своє запитання на сторінціhttps://test.dn.ua/faqs/

  Наступного разу, у січні,  більш детально проаналізуємо інформацію

  щодо реєстрації на ЗНО

  Запрошуємо приєднатися до нас:

  postheadericon ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Кам’янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради (повна загальна середня освіта) на 2021 – 2022 навчальний рік

  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

  Кам’янський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання. У  закладі  станом  на  01.09.2021  року  навчається  129 учнів,  з  яких  23  навчається  у  10-11  класах. 

  Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлене відповідно  до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».                                                                            

  Відповідно до ч. 3 ст. 10  Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2021 – 2022 навчальний рік  розпочинається 1 вересня  Днем знань і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. 

  Державна підсумкова атестація здійснюватиметься відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.                                                                               

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня до 24 грудня 2021р., ІІ семестр – з 10 січня 2022р. до 31 травня 2022року Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи в терміни, визначені МОН України.

  Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року, зимові з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року, весняні з 28 березня по 03 квітня 2022 року.

  Робочі навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу за 5-денним навчальним тижнем, тривалість уроків у в 10-11 класах – 45 хвилин.

  Заняття розпочинаються о 8.30.

  За рішенням Ради закладу, за погодженням з відділом освіти Новопсковської селищної ради, протягом навчального року терміни канікул і режим роботи навчального закладу можуть бути змінені. 

  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

         Освітня програма  Кам’янського ЗЗСО  І-ІІІ ступенів (повна загальна середня освіта) розроблена згідно з Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів світи загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

  Освітня програма повної загальної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

  Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додаток 1).

  Навчальним планом старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

  Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

  Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ  ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ

  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

  № з/п Ключові компетентності Компоненти
  1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
  2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
  3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
  4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
  5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
  6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
  7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
  8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
  9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
  10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

  Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

  Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

  організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

  окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

  предмети за вибором;

  роботу в проектах;

  позакласну навчальну роботу і роботу гуртків

  Наскрізна лінія Коротка характеристика
  Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
  Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
  Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
  Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

  ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ  ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ

  Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

  Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

  Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

  Мови і літератури

  Суспільствознавство

  Естетична культура

  Математика

  Природознавство

  Технології

  Здоров’я і фізична культура

  ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИВЧЕННЯ  ПРЕДМЕТІВ

  Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

  формування компетентностей;

  розвитку компетентностей;

  перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

  корекції основних компетентностей;

  комбінований урок.

  Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

  Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

  З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття — це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності.

  ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  ОСВІТИ

   Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

  кадрове забезпечення освітньої діяльності;

  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

  якість проведення навчальних занять;

  моніторинг досягнення  учнями результатів  навчання  

  (компетентностей).

  Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

  • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
  • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
  • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
  • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

  На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

  ДОДАТОК 1

  Згідно  

                                                                                                        Типової освітньої програми

  (наказ  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406)

  10-11 класи

  Таблиця 4

  Навчальний план

  Камянського ЗЗСО   I-III ступенів для  10 -11 класів

    Предмети Кількість годин на тиждень у класі
  10 11
  Базові предмети1 27+3 26+3
  Українська мова 2+2 2+2
  Українська  література 2+1 2+1
  Зарубіжна література 1 1
  Іноземна мова (англійська) 2 2
  Історія України  1,5+1 1,5+1
  Всесвітня історія 1 1
  Громадянська освіта 2 0
  Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+2
  Біологія і екологія 2 2
  Географія 1,5 1
  Фізика і астрономія 3 4
  Хімія 1,5 2
  Фізична культура 3 3
  Захист України 1,5 1,5
  Вибірково-обов’язкові предмети 3 3
  Інформатика 1,5 1
  Технології 1,5 2
  Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 32 32
  Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 35 35

  postheadericon ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Кам’янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради (базова середня освіта) на 2021 – 2022 навчальний рік

  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

  Кам’янський  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання. У  закладі  станом  на  01.09.2021  року  навчається  129 учнів,  з  яких  66  навчається  у  5-9  класах. 

  Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлене відповідно  до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».                                                                           

  Відповідно до ч.3 ст. 10 Закону України «Про повну  загальну середню освіту» 2021 – 2022 навчальний рік  розпочинається 1 вересня святом – День знань і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. 

  Державна підсумкова атестація здійснюватиметься відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.                                                                               

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  І семестр – з 1 вересня до 24 грудня 2021року, ІІ семестр – з 10 січня до 31 травня 2022р. Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи в терміни, визначені МОН України.

  Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року, зимові з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року, весняні з 28 березня по 03 квітня 2022 року.

  Робочі навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу за 5-денним навчальним тижнем, тривалість уроків у в 5-9 класах – 45 хвилин.

  Заняття розпочинаються о 8.30.

  За рішенням Ради закладу, за погодженням з відділом освіти Новопсковської селищної ради, протягом навчального року терміни канікул і режим роботи навчального закладу можуть бути змінені. 

  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

         Освітня програма  Кам’янського ЗЗСО  І-ІІІ ступенів (базова середня освіта) розроблена згідно з Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

  Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової загальної середньої освіти.

  Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додаток 1).

  Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

  Навчальний план Кам’янського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (базова середня освіта) складений відповідно  наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 12).

  Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

  Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту.

  Для недопущення перевантаження учнів вчителі фізичної культури та музичного мистецтва при оцінюванні мають враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у позашкільних закладах.

  Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

  Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ  ЗДОБУВАЧІВ  ОСВІТИ

  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

  № з/п Ключові компетентності Компоненти
  1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
  2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
  3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
  4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
  5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
  6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
  7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
  8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
  9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
  10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

  Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Відокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

  Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

  організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

  окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою.

  Наскрізна лінія Коротка характеристика
  Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
    Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
    Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
  Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

  Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

  ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ  БАЗОВОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ

  Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

  Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

  Перелік освітніх галузей. Навчальну програму укладено за такими освітніми галузями:

  Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

  Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

  Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво).

  Математика (математика, алгебра, геометрія).

  Природознавство (природознавство, біологія, географія, фізика, хімія).

  Технології (трудове навчання, інформатика).

  Здоров’я і фізична культура (основи здоров’я, фізична культура).

  ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИВЧЕННЯ  ПРЕДМЕТІВ

  Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних  навчальних програмах.

   Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

  формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

  Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні 

  подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

  З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім

  уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей.

  Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

  Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

  ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  ОСВІТИ

   Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

  кадрове забезпечення освітньої діяльності;

  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

  якість проведення навчальних занять;

  моніторинг досягнення  учнями результатів  навчання 

  (компетентностей).

  Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

  • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
  • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
  • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
  • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

  На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

  ДОДАТОК 1

  Згідно   до таблиці 1

                                                                                                          Типової освітньої програми

  (наказ  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)

  Навчальний план

  Кам’янського ЗЗСО  I-III ступенів  (5-7 класи) з українською мовою навчання

    Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

  5
  6 7
  Інваріантна складова
  Українська мова 3,5 3,5 2,5
  Українська література 2 2 2
  Іноземна мова (англійська) 3 3 3
  Зарубіжна література 2 2 2
  Історія України (Вступ до історії) 1
  Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)
  Історія України 1 1
  Всесвітня історія 1 1
  Основи правознавства
  Музичне мистецтво 1 1 1
  Образотворче мистецтво 1 1 1
  Мистецтво
  Математика 4+1 4
  Алгебра 2
  Геометрія 2
  Природознавство 2
  Біологія 2 2
  Географія 2 2
  Фізика 2
  Хімія 1,5
  Трудове навчання 2 2 1
  Інформатика 1 1 1
  Основи здоров’я 1 1 1
  Фізична культура 3 3 3
  Разом 24,5+3 26,5+3 28+3
  Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32
  Всього 27,5 29,5 31


  ДОДАТОК 2

  Згідно   до таблиці 12

                                                                                                          Типової освітньої програми

  (наказ  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)

  Навчальний план

  Камянського ЗЗСО I-III ступенів

  (8-9 клас) з українською мовою навчання

  з вивченням російської мови

  Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
  8 9
  Інваріантна складова
  Українська мова 2 2
  Українська література 2 2
  Іноземна мова (англійська) 2 2
  Російська мова 2 2
  Зарубіжна література 2 2
  Історія України (Вступ до історії)
  Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)
  Історія України 1,5 1,5+0,5
  Всесвітня історія 1 1
  Основи правознавства 1
  Музичне мистецтво
  Образотворче мистецтво
  Мистецтво 1 1
  Математика
  Алгебра 2 2+0,5
  Геометрія 2 2
  Природознавство
  Біологія 2 2
  Географія 2 1,5
  Фізика 2 3
  Хімія 2 2
  Трудове навчання 1 1
  Інформатика 2 2
  Основи здоров’я 1 1
  Фізична культура 3 3
  Разом 32,5 32+3
  Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33
  Всього 32,5 35

  postheadericon ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Кам’янського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради (початкова освіта) на 2021 – 2022 навчальний рік

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  Кам’янський  заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання. В початковій школі станом на 01.09.2021 року навчається 40 учнів у 1-4 класах. Робочі навчальні плани Кам’янського ЗЗСО  І-ІІІ ступенів складені згідно з типовими освітніми програмами.

  Для 1-4 класів — за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О.Я.Савченко – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 08.10.2019,  № 1272 додаток1, № 1273   додаток 2.    

  Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлене відповідно  до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».                                                                             

  Відповідно до ч.3 ст. 10 Закону України «Про загальну середню освіту» 2021 – 2022 навчальний рік  розпочинається 01 вересня святом – День знань і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. 

  Державна підсумкова атестація здійснюватиметься відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.                                                                               

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр — з 1 вересня до 24 грудня 2021 року, ІІ семестр – з 10 січня до 31 травня  2022 р. Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи в терміни, визначені МОН України.

  Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року, зимові з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року, весняні з 28 березня  по 03 квітня 2022 року.

  Робочі навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу за 5-денним навчальним тижнем, тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

  Заняття розпочинаються о 8.30.

  За рішенням Ради закладу, за погодженням з відділом освіти Новопсковської селищної ради, протягом навчального року терміни канікул і режим роботи навчального закладу можуть бути змінені.

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Освітню програму І ступеня Кам’янського ЗЗСО І-ІІІ ступенів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-4 клас),  наказу МОН України від 08.10.2019 №1272, «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів; наказу МОН України від 08.10.2019 № наказ  № 1273  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (3-4 класів).

  У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

  Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

  —           дитиноцентрованості і природовідповідності;

  —           узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

  —           науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

  —           наступності і перспективності навчання;

  —           взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

  —         логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

  —           можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

  —           творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

  —           адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб

      та інтересів дітей.

  Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

  Освітня програма визначає:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, поданих в рамках освітніх галузей;
  • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
  • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього

  забезпечення якості освіти;

  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

  СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

     Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем. Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і варіативної складових.

  Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – навчальний план).

  Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

  Для 1-4 класу передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання.

  На основі Типового навчального плану складено робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових.

  Учні з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку), здобувають початкову освіту за індивідуальними робочими навчальними планами, затвердженими наказами МОН України.

  При визначенні гранично допустимого навантаження учнів враховано санітарно-гігієнічні норми та тривалість уроків у 1-4 класах.

  Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

  Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (музичних, спортивних, художніх  школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ) ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ВИЗНАЧЕНИХ ВІДПОВІДНИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ ЗАГАЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

  Освітня програма початкової школи має потенціал для формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

  1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

  2) здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

  3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

  4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

  5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

  6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

  7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

  8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

  9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе, як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

  10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

  11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

  Наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

  Результати навчання (2-4 класи) роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів.

  Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Відокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

  Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

  ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

  Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

  Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

  Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

  Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

  Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

  Упродовж навчання у початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

  Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому  оцінюванню.

  Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

  Підсумкове оцінювання передбачає оцінювання навчальних досягнень здобувачів з конкетними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

  Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти.

  ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ, ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ

  Освітні галузі 1-4 клас НУШ:

  Мовно-літературна

  Математична

  Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна

  Мистецька

  Технологічна                                                           

  Інформатична (інформатика з 2 класу)

  Фізкультурна

  Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

  У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

  Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

  1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»;

  Математична галузь (математика) ставить за метурізнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

  Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

  До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

  Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича освітні галузі Я досліджую світ») можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

  Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі.

  Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

  «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

  «Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім’ї , в суспільстві ; моральні норми, навички; співжиття і співпраці);

  «Людина в суспільстві» (громадянські  права та обов’язки  як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

  «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

  «Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв’язок об’єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

  Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за метурізнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

  За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:

  • доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію);
  • опрацювання інформації;
  • перетворення інформації із однієї форми в іншу;
  • створення інформаційних моделей;
  • оцінки інформації за її властивостями.

  Технологічна освітня галузь (дизайн і технології)ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

  Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

  Мистецька освітня галузь (музичне мистецтво, образотворче мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

  Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

  Мистецька освітня галузь реалізується через вивчення окремих видів мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво

  Фізкультурна освітня галузь (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

  Зазначена мета реалізується за такими змістовними лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність

  Навчальний  час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

   Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-4 класи) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

  Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми передбачено використання внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

  Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  У 1-4 класах очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

  • дослідницькі,
  • інформаційні,
  • мистецькі проекти,
  • сюжетно-рольові ігри,
  • інсценізації,
  • моделювання,
  • ситуаційні вправи,
  • екскурсії,
  • дитяче волонтерство тощо.

  Основними формами організації освітнього процесу в 4 класі є:

  • різні типи уроку,
  • екскурсії,
  • віртуальні подорожі,
  • спектаклі,
  • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

  Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

  Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

  ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  ЯКОСТІ ОСВІТИ

  Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

  • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
  • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
  • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
  • якість проведення навчальних занять;
  • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

  Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

  • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
  • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
  • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
  • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

  Згідно додатку 1 до

                                                                                                                                Типової освітньої програми

                 початкової  освіти НУШ-2,

                      затвердженої наказом МОН

                     України від 08.10.2019 року №1272- 1273

  О.Я. Савченко

  Типова освітня програма початкової освіти

  Камянського ЗЗСО I-III ступенів

   (1-4 клас)

  Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класі
  1 2 3 4
  Інваріантна  складова
  Українська мова та література 7 7 7 7
  Іноземна мова (англійська) 2 3 3 3
  Математика 4 4 5 5
  Я досліджую світ 3 3 3 3
  Технологічна 1 1 1 1
  Інформатична   1 1 1
  Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
  Образотворче 1 1 1 1
  Фізична культура 3 3 3 3
  Усього 19+3 21+3 22+3 22+3
  Проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1 1
  Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23
  Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових , що фінансується з бюджету( без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26

  postheadericon Режим роботи ГПД закладу на 2021-2022 н.р.

  postheadericon Режим роботи закладу освіти на 2021-2022 н.р.

  postheadericon Розклад уроків на І семестр 2021-2022 н.р.

  postheadericon Педагогічний колектив 2021-2022 н.р.

  
  Ми в мережі
  Розклад уроків