Свежие комментарии
  Архивы

  postheadericon День Соборності.

  Це свято щорічно відзначається 22 січня, у день проголошення в 1919 році
  Свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави. В нашому ліцеї до цієї дати відбулися такі заходи: українознавча руханка (2 клас), години спілкування, флешмоб, конкурс малюнків. Учні 9-11 класів утворили живий ланцюг соборності на центральній вулиці села. Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

  All-focus

  postheadericon Булінг

  Алгоритм реагування на доведені випадки булінгу

  Порядок реагування

  на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

  та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

  1.    У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

  2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

  3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

  —        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

  —        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із заявою.

  4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

  5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

  Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення)

  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, —

  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —

  тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Штрафи, які передбачено за знущання

  -Моральне чи фізичне насильство, агресія – 340-850 грн.

  -Дії з особливою жорстокістю, повторне порушення – 850-1700 грн.

  -Приховування вчителем факту цькування – 1700-3400 грн, або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

  Якщо правопорушення вчинили неповнолітні до 16 років, штраф сплачуватимуть батьки.

  КАМ’ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

  НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

  Наказ

  28 грудня 2021 р.                                    с. Кам’янка                                                 81-о

  Про заходи щодо виявлення, реагування

  на випадки насильства, булінгу (цькування)

  і взаємодії педагогічних працівників

  із іншими органами та службами.

       Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року, Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобіганнята протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року No 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами», ЗаконуУкраїни від 18.12.2018 No 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 року No 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» та з метою створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства, булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного реагування на факти насильства . Працівникам закладу освіти у роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами керуватися «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658

  НАКАЗУЮ

  І. Працівникам закладу освіти у роботі щодо виявлення, реагування на випадки насильства, булінгу і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами керуватися «Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року No 658

  ІІ. Затвердити:

  1. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі (Додаток 1).
  2. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі (Додаток 2)
  3. Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) (Додаток 3).
  4. Форму Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) (Додаток 4).
  5. Форму Журналу реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) (Додаток 5).
  6. Правила поведінки для здобувачів освіти (додаток 6).
  7. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидіюнасильству, булінгу (цькуванню) в закладіосвіти (додаток 7).

  ІІ. . Призначити уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства, булінгу (цькування) та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, проведення розслідування заступника директора школи з виховної роботи Кондратенко О.П.

  ІІІ.. Створити комісію з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) та затвердити її склад (додаток 4).

  8. Заступнику директора школи з виховної роботи Кондратенко О.П.

  8.1. Забезпечити реалізацію інформаційно-просвітницьких заходіві з учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству, булінгу, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей (згідно з Планом виховної роботи школи).

  8.2. Розмістити на інформаційному стенді та на офіційному веб-сайті закладу освіти контактну інформацію уповноваженої особи закладу, організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку насильства, булінгу.

  9. Педагогічним працівникам та господарсько-обслуговуючому персоналу закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, передавати уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її відсутності –безпосередньо керівникові закладу освіти (директорові) чи заступнику директора інформацію про дитину/працівника закладу освіти з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

  10. Уповноваженій особі закладу освіти Кондратенко О.П.. у разі виникнення підозри щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) провести зустрічі з особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагатися розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

  11. У разі підтвердження виявленого факту насильства, булінгу (цькування) уповноваженій особі закладу освіти Кондратенко О.П..повідомляти працівників психологічної служби закладу освіти, а працівникам психологічної служби за потреби скласти план корекційної роботи та здійснювати соціально-педагогічний, психологічний супровід з жертвою та її кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу, та у разі необхідності перенаправляти до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).

  12. Інформацію про виявлені факти (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування) вносити до Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення насильства, булінгу (цькування).

  13. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора школи з виховноїроботи Кондратенко О.П.

  14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

  Директор                                                                         Галина   ЛАТА

  Додаток 1до наказу
  28.12.2022 р. №81-о

  ПОРЯДОК

  подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

  про випадки булінгу (цькуванню) в гімназії

  Загальні питання

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

  2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

  3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівникизакладу та інші особи.

  4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

  5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

  Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

  Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  • —       систематичність (повторюваність) діяння;
  • —       наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  • —       дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

  Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

  1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу.

  2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється  відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

  3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

  4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.

  5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

  6. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

  7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

  8. Розгляд Заяв здійснює керівник закладуз дотриманням конфіденційності.

  Відповідальна особа

  1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

  2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.

  3. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.

  4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

  Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

  1. За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

  2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові поясненнята матеріалиу сторін.

  3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

  4. Комісія створюється наказом керівника закладу.

  5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.

  6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

  7. Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

  8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

  9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

  10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

  11. Батьки зобов’язанівиконувати рішення та рекомендації Комісії.

  Терміни подання та розгляду Заяв

  1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування),а також подати Заяву.

  2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

  3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дативидання рішення про проведення розслідування.

  4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

  5. Керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

  Додаток 2до наказу

  28.12.2022 р. №81-о

  ПОРЯДОК

  реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі

  Загальні питання

  1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

  2. Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі.

  Реагування на доведені випадки булінгу

  1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувалавипадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу:

  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція)  та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послугздобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

  2. Заходиздійснює соціальний педагог у взаємодії з практичним психологом закладу освіти та затверджуються керівником закладу.

  3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

  Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

  1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

  «Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

  Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку».

  Додаток 3до наказу

  28.12.2022 р. №81-о

  Директору

  Кам’янського  ліцею

  __________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

  __________________________________

  (адреса проживання)

  __________________________________

  (контактний телефон)

  ЗАЯВА

  Зміст заяви викладається довільно.

  В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).

  Вказуєтьсявідомості пропотерпілого (жертвибулінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).

  __________                                                                     __________

  (дата)                                                                                                                                       (підпис)

  Додаток 4до наказу
  28.12.2022 р. №81-о

  ЖУРНАЛ

  реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування)

  № з/п Дата прийняття заяви Прізвище, ім’я, по батькові заявника (здобувач освіти, батьки, законні представники, педагогічний працівник, інші особи) Контактна інформація заявника (адреса проживання, телефон) Короткий зміст заяви Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка прийняла заяву
             

  Додаток 5до наказу
  28.12.2022 р. №81-о

  ЖУРНАЛ

  реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

  № з/п Дата засідання комісії Номер рішення Рішення та рекомендації комісії Прізвище, ініціали та посада членів комісії Підписи членів комісії
             

  Додаток 6

  до наказу по школі від 28.12.2022 р. №81-о

  ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

  Загальні правила поведінки

  • Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
  • Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.
  • Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
  • Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
  • У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити классному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
  • Здобувач освіти школи повинен виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
  • Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
  • Здобувач освіти бережуть майно школи, аккуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
  • До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
  • Здобувач освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу освіти.
  • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
  • Не дозволяється користуватися плеєром, мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках.
  • Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
  • На першу вимогу вчителя слід пред’являти щоденник.
  • Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику, гаджетах.
  • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг.

  Поведінка здобувачів освіти на уроках

  • Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
  • Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
  • Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
  • Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
  • Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

  Поведінка здобувачів освіти на перервах

  • Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:
  • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
  • вийти з класу, якщо попросить учитель;
  • підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.
  • Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.
  • Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал).
  • Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.
  • Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
  • У школі категорично забороняється тютюнопаління.
  • Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
  • На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого классного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

  Поведінка здобувачів освіти в їдальні

  • Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.
  • Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
  • Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.
  • Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
  • Учні прибирають посуд після прийому їжі.
  • Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
  • Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.
  • Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

  Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

  • До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.
  • Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
  • Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.
  • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
  • Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
  • На уроках трудового навчання діти повинні мати робочу форму.
  • На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

  Правила поведінкиздобувачівосвітипід час екскурсії

  • Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
  • Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.
  • У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.
  • Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.
  • Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.
  • Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.
  • Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

  Обов’язкичергового в класі

  • Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.
  • Черговий здобувач освіти здає й приймає клас.
  • Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильнее прибирання класної кімнати.
  • Під час перерви черговий учень (учні) провітрює клас, допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.
  • Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня.

  Додаток 7

  до наказу по школі від від 28.12.2022 р. №81-о

  Склад комісії з протидії булінгу:

  голова комісії – Лата Г.М.

  члени комісії:

  Толкачова С.І. – заступник директора з НВР;

  Шевцова В.Ю.. –педагог — організатор;

  Кондратенко О.П. – заступник директора з ВР;

  Толкачов Г.В.– учитель, голова профкому школи.

  Доленко А.М. – голова батьківського комітету (за згодою).

  ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  № з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
  1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Серпень Директор закладу
  2 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: · з вивчення учнівського колективу; · з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  3 Оновлення тематичного стенду Вересень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  4 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом Листопад Директор  закладу, уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  5 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу Вересень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  6 Акція «16 днів проти гендерного насильства» Листопад Заступник з ВР, педагог- організатор
  7 Перегляд  відеороликів «Кібербулінг і агресія в інтернеті: Способи розпізнавання і захист дитини» Лютий Класні керівники
  8 Години спілкування з профілактики булінгу Протягом року Класні керівники
  9 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  10 Тематичні батьківські збори в класах Протягом року Класні керівники 1-11 класів
  11 Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі Березень . Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу
  12 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти За потреби Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Булінг. Законодавчі механізми протидії цькуванню у школі


  З 19 січня 2019 року набирає чинності Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актівУкраїни щодо протидії булінгу (цькуванню)» (далі — Закон)

  Захист прав дітейу закладахосвіти у контексті»булінгу»

  Законом вводиться в українське законодавство термін «булінг» (цькування), який визначається як моральне, абофізичненасильство, агресія, у будь-якійформі, або будь-якііншідії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїмінтересам, щомаютьознакисвідомогожорстокогоставлення.

  Так, новим п. 3-1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту» до типових ознак цькування віднесено:

  — систематичність (повторюваність) діяння;

  — наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

  — дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

  Механізмипротидіїбулінгу

  Запроваджуються й механізми протидії булінгу, серед яких (зміни, зокрема, до ст.ст. 26 та 64 Закону України «Про освіту»:

  — затвердження планів протидії булінгу,

  — розгляд заяв про випадки булінгу та відкритий доступ на сайтах навчальних закладів до цієї інформації.

  Так, згідно зі змінами до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності — на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ і до такої інформації та документів (розширено відповідний перелік), як:

  — правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

  — план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

  — порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

  — порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

  Крім того, змінами до ст. 73 Закону України «Про освіту» освітньому омбудсменунадається право:

  — здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;

  — аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

  Адмінвідповідальність за булінг

  Водночас новою ст. 173-4Кодексу України про адміністративніправопорушення встановлено відповідальність за здійсненнябулінгу. Так, цькуванняучасникаосвітньогопроцесу, тобто вчинення щодо нього діянь, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідокчого могла бути чибуллазаподіяна шкода психічномуабофізичномуздоров’юпотерпілого, —

  тягне за собою накладення штрафувід 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) абогромадськіроботина строк від 20 до 40 годин.

  Цькування, вчиненегруппоюосібабо повторно протягом року післянакладенняадмінстягнення, — накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн) абогромадськіроботина строк від 40 до 60 годин.

  Булінг, вчинениймалолітніми або неповнолітніми особами вікомвід 14 до 16 років, —

  тягне за собою накладення штрафу на батьківабо осіб, які їх замінюють, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) абогромадськіроботина строквід 20 до 40 годин.

  Булінг, вчиненийгруппоюосібабо повторно протягом року післянакладенняадмінстягнення, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою віком від 14 до 16 років, — тягне за собою накладення штрафу на батьківабо осіб, які їх замінюють, від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн) абогромадськіроботина строквід 40 до 60 годин.

  При цьому неповідомлення керівником закладуосвіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліціїУкраїни про випадкибулінгу (цькування) учасника освітнього процессу каратиметьсянакладенням штрафувід 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) абовиправними роботами на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

  Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування, — 19 січня 2019 року (опубліковано: «Голос України» від 18.01.2019 року № 11)

  Відповідальність за булінг: останні зміни у законодавстві

  Однією з найбільш актуальних проблем насьогодні є цькування (булінг) серед дітей. Прийняття 18 грудня  2018 року Верховною Радою України Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (законопроект №8584) несе за собою ряд змін у вирішенні вищеназваної проблеми. Так, нарешті законодавчо визначено поняття булінг, внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення України та ряду Законів України.

              Поняття «булінг»

  Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. У тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

  Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

  — систематичність (повторюваність) діяння;

  — наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

  — дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

              Адміністративна відповідальність за булінг

  Відтепер такі дії вважаються правопорушенням і тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це – 850-1700 грн.) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 1700-3400 грн. або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

  Слід зазначити, що за правопорушення дітей до 16 років несуть відповідальність їхні батьки. За свої дії громадяни від 16 років несуть відповідальність особисто. Також передбачено і відповідальність за приховування випадків булінгу, а це 850-1700 грн. або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

              Права та обов’язки здобувачів освіти

  У закладах освіти мають захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, булінгу (цькування), приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

  На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг матимуть право:

  — особи, які постраждала від булінгу (цькування),

  — особи, які стали свідком боулінгу,

  — особи, які вчинили булінг (цькування).

  При цьому здобувачі освіти зокрема зобов’язані:

  — поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

  — відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

  — повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно них, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

              Права та обов’язки освітян

  Педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти слід уважно ставитись до всіх випадків булінгу, повідомляти про них, уважно розглядати заяви, забезпечувати вжиття заходів щодо протидії булінгу, розробляти плани, публікувати їх на сайтах і вчасно інформувати органи Національної поліції та службу у справах дітей про випадки булінгу. В іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність за приховування таких ситуацій.

  Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), він також:

  — розглядатиме заяви про випадки булінгу (цькування): здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

  — скликатиме засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживатиме відповідних заходів реагування;

  — забезпечуватиме виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

  У закладах освіти мають бути розроблені:

  — правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

  — план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

  — порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

  — порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

  Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу також розширились. Відтепер вони також мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю і зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

  Пам’ятайте, що всі випадки булінгу в школі мають розглядатись створеною в закладі комісією з розгляду випадків цькування.

  Отже, законопроект прийнято, залишилось дочекатись його підписання Президентом України та його оприлюднення. У подальшому запропоновані Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» зміни будуть внесені в редакції відповідних законів і їх можна буде вичитати в контексті.

              Поради батькам

  Звертайте увагу на поведінку та настрій своїх дітей, їх фізичний та психічний стан. Можливо, ваша підтримка — це найперше, чого дитина потребує. Якщо ви виявили проблему, пов’язану з булінгом (вашу дитину б’ють чи ображають у школі)звертайтесь:

  — з заявою до поліції та закладів охорони здоров’я з фіксацією побоїв,

  — до директора школи (письмово, звернення надавайте секретарю із зазначенням вхідного номера на вашому примірнику).

              Відповідальність

  Запам’ятайте самі та навчіть свою дитину про відповідальність за заподіяння шкоди іншій особі. До адміністративної відповідальності притягуються з 16 років, а до того відповідальність за вчинки дітей несуть їхні батьки.

  Булінг – штраф 850-3400 грн., громадські роботи від 40 до 100 год. (ст.173-4 КУпАП).

  Викрадення чужого майна (крадіжки, шахрайство)— штраф, виправні роботи до 1 міс., адмінарешт — 5-10 діб, повторно — збільшений штраф, виправні роботи — 1-2 міс., адмінарешт — 10-15 діб (ст. 51 КУпАП).

  Дрібне хуліганство (нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії) — штраф, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб (ст. 173 КУпАП).

  Ухиляння батьків від виконання обов’язків стосовно виховання дітей теж тягне за собою адміністративну відповідальність, адже відповідно до ст. 50 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані: виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей.

  Нормами цього закону не передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України стосовно запровадження кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень, пов’язаних з булінгом (цькуванням),   оскільки скоєння правопорушником при вчиненні булінгу (цькування) інших дій, кваліфікуються відповідними статтями Кримінального кодексу України, зокрема – заподіяння тілесних ушкоджень різних видів тяжкості тощо. За такі дії з 16 років, а в окремих випадках з 14 років настає кримінальна відповідальність:

  Побої і мордування — умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, — штраф, громадські роботи на строк до 200 годин, виправні роботи — до 1 року, групове — обмеження/позбавлення волі до 5 років (ст. 126 Криімнального кодексу України).

  Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози — арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років (ст. 129 ККУ).

  Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, — штраф, арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Групове хуліганство — обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років (стаття 296 ККУ).

  Умисне тяжке тілесне ушкодження — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (ст.121 ККУ).

  Умисне легке тілесне ушкодження — штраф, громадські роботи на строк до 200 годин, виправні роботами на строк до одного року (ст. 125 ККУ).

  Отже, при вчиненні подібних дій стосовно вашої дитини варто обов’язково фіксувати побої і звертатись до поліції за номером 102. Після того, як дитину визнають потерпілою, звертайтесь за призначенням адвоката, гарантованого державою, до найближчого центру/бюро правової допомоги:

  Кожна дитина або її законний представник мають право звернутись і отримати безоплатну консультацію юриста. У разі потреби представляти інтереси в суді — усі без виключення діти мають право на призначення адвоката (юриста) за рахунок держави.

  postheadericon Cтатут школи

  Відомості з ЕДРПОУ — завантажити

  Затвердження змін до статуту — завантажити

  Статут — завантажити

  postheadericon Цей веселий новий рік

  postheadericon Новорічні подарунки

  Щира подяка ТОВ АП «Придніпровське» директор Биков О. М., керуючий відділенням ім. Енгельса Попов Е. В. за надані подарунки до Нового року для учнів 1-4 класів .
  Дякуємо депутату С.Шахову( «Наш край») за подарунки до свята для учнів 1-4 класів .

  postheadericon Документи для зарахування в Кам’янський ЗЗСО І-ІІІ ст. Новопсковської селищної ради

  1. Заява про зарахування одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:
  2. копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  3. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  4. оригінал або копія документа про освіту (за наявності і не для зарахування в 1 клас).
  5. У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

  У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

  Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цього розділу, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів згідно з цим Порядком.

  Діти, які не мають одного (чи обох) документа(ів), визначеного(их) підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цього розділу, та довідки, визначеної додатком 2 до цього Порядку, зараховуються до закладу освіти згідно з цим Порядком.

  У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

  У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені (за необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 26 березня 2017 року за № 416/30284.

  При поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. 

  Додаток 1
  до Порядку
  (пункт 4 розділу І Порядку)

  Директору________________________________________
  (повне найменування закладу освіти)

  __________________________________________________
  (прізвище та ініціали директора)

  __________________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
  заявника чи одного з батьків дитини)

  який (яка) проживає за адресою:

  __________________________________________________
  (адреса фактичного місця проживання) 

  Контактний телефон: ______________________________

  Адреса електронної поштової скриньки:

  _______________________________________________

  ЗАЯВА
  про зарахування

  Прошу зарахувати____________________________________________________________________
   (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

  до _____класу, який (яка) фактично проживає за адресою ____________________________________

  на ___________________ форму здобуття освіти.

  Повідомляю про:

  наявність права на першочергове зарахування: так1/ні (потрібне підкреслити)
  (____________________________________________________________________________);
  (підстава для першочергового зарахування)

  потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так2/ні (потрібне підкреслити);

  інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:

  ___________________________________________________________________________________.

  1зазначається лише для зарахування до початкової школи або гімназії.

  2зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

  Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

  Додатки:

  1) за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І цього Порядку;

  2) один з документів, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку (у разі необхідності підтвердження права на першочергове зарахування)

  (дата)   (підпис)

  postheadericon Правила прийому до закладу освіти.

  Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

  Зарахування до закладу загальної середньої освіти

  Зарахування до початкової школи

  1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

  До заяви додаються:

  1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

  2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

  3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

  При поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

  Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, не є обов’язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування.

  2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

  Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

  3. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

  Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком.

  Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється на підставі поданих заяв.. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеногоЗаконом України«Про загальну середню освіту». Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

  До першого класу зараховуються діти, як правило, з шести років, які досягли шкільної зрілості.

  Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освітизатвердженогоНаказомМіністерства освітиі науки України12 січня 2016 року № 8(у редакції наказу Міністерстваосвіти і науки Українивід 10 липня 2019 року № 955)

  postheadericon Графік проведення ЗНО-2022.

  Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбудеться з 23 травня до 17 червня. Відповідні дати затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1166 від 2 листопада 2021 року.

  Реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.

  Не пізніше 29 квітня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

  Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком:

  • фізика – 23 травня;
  • хімія – 26 травня;
  • українська мова, українська мова і література – 31 травня;
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
  • іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
  • англійська мова – 7 червня;
  • історія України – 10 червня;
  • географія – 14 червня;
  • біологія – 17 червня.

  Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня.

  Водночас пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня. Реєстрація для участі у ньому триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

  Пробне тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня. А з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

  Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 25 березня з української мови, української мови і літератури, 1 квітня – з інших навчальних предметів.

  Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

  Пробне ЗНО допоможе ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування, особливостями роботи з бланками відповідей, структурою та змістом тестових зошитів, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень і, як наслідок, уникнути зайвого хвилювання та зосередитися під час основної сесії саме на виконанні тестових завдань.

  postheadericon Поради батькам!

  Як батьки можуть допомогти дитині  підготуватися до ЗНО

  З 1 лютого стартуватиме реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року. Випускники розпочали активну підготовку до важливих випробувань у їхньому житті – випускних і вступних іспитів – ще у вересні, а то й раніше.

  Тож у пригоді стануть  рекомендації батькам, які допоможуть їхнім дітям знизити рівень хвилювання, сформувати спокійне ставлення до процедури тестування, а відтак впевнено почуватися під час ДПА та ЗНО.

  Допоможіть своїй доньці/своєму синові визначитися з предметами ЗНО/ДПА.

  Для початку допоможіть своїм дітям отримати відповіді на такі запитання: чи є ДПА тим самим, що й ЗНО? які предмети треба проходити на ДПА, а які – на ЗНО? яким буде тест із математики у 2022 році? українська мова чи українська мова і література: який тест вибрати?

  Також ознайомтеся з переліком предметів ДПА, з графіком проведення ЗНО-2022,  з особливостями ЗНО/ДПА, з Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2022 році.

  Українська мова чи українська мова і література: який тест вибрати?

  У переліку навчальних предметів, із яких проходитиме ЗНО, виокремлюють українську мову й українську мову і літературу. Визначитися з вибором допоможуть Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2022 році, що містять перелік спеціальностей, для вступу на які потрібно буде виконати той чи той варіант сертифікаційної роботи (тесту). З детальною інформацією щодо  результатів ЗНО з цих предметів ознайомтеся в матеріалі.

  Яким буде тест із математики у 2022 році?

  Тести з математики будуть двох типів: математика і математика (рівень стандарту). Вибирати потрібно залежно від рівня, на якому випускник/випускниця вивчали цей предмет і чи потрібен його результат для вступу до закладу вищої освіти. У цій рубриці ви отримаєте відповідь на найпоширеніше запитання: «Яка різниця між тестами «Математика» і «Математика (завдання рівня стандарту)»?

  Підключайтеся більше, ніж зазвичай

  Разом із донькою / сином зробіть віртуальну екскурсію сайтом Українського центру оцінювання якості освіти, ознайомтеся з матеріалами рубрики «ЗНО/ДПА».

  У розділі «Підготовка. ЗНО-2022» подано докладний опис усіх предметів ЗНО: за якою програмою потрібно готуватися, зі скількох тестових завдань складається сертифікаційна робота, скільки часу відводиться на тест, як оцінюють різні типи завдань. Також ви можете ознайомитися з тестами минулих років, з умовами реєстрації та процедурою подання апеляційних заяв.

  Зверніться до віртуальних ресурсів

  Досвід дистанційної освіти має свої плюси. Нині багато випускників налаштовані на підготовку онлайн, тому варто проаналізувати, що може стати в пригоді: короткі курси, навчальні відео, онлайн тестування чи цілі освітні онлайн платформи. Саме у цій рубриці є покликання на відеоматеріали, які розміщені на YouTube-каналі Українського центру.

  Сповна використайте можливості Пробного ЗНО

  Для того щоб знизити рівень тривоги з приводу самої процедури ЗНО, варто пройти Пробне ЗНО. Такий досвід допоможе вашій дитині ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень і, як наслідок, уникнути зайвого хвилювання та зосередитися саме на виконанні тестових завдань.

  У 2022 році пробне ЗНО відбудеться 19 і 26 березня:

  • 19 березня  –  тестування з української мови, української мови і літератури;
  • 26 березня  – з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов.

  Мотивуйте дитину показати свій найвищий результат на ЗНО

  Створіть комфортні умови: подбайте заздалегідь про зручний одяг, напередодні іспиту разом сплануйте оптимальний маршрут до пункту тестування, розрахуйте час на дорогу, перевірте, чи підготувала дитина ручки з чорнилом чорного кольору, у день тестування – чи всі необхідні документи взяла (паспорт, сертифікат, запрошення-перепустку).

  Ці поради допоможуть вам  налаштуватися на успіх, почуватися впевнено і спокійно.

  postheadericon ЗНО 2022 рік!

  Шановні учасники ЗНО!

  Розпочинаємо знайомство з сайтом Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти та його соціальними мережами!

  Нам дуже хочеться, щоб інформація з сайту

  допомогла Вам у підготовці до ЗНО.

  А по завершенню знайомства ми запропонуємо декілька пошукових завдань.

  Адреса нашогосайту — https://test.dn.ua/

  Саме тут, за вкладкою до меню ЗНО/ДПА, розміщується актуальна інформація з питань зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року та пробного ЗНО. Сторінки адаптовані до мобільних додатків.

  І розділ. «Календар ЗНО — 2021» https://test.dn.ua/grafik-zno/ 

  Ви дізнаєтеся:

  • коли подавати документи на реєстрацію;
  • у які терміни буде розміщено запрошення – перепустку до пункту тестування, з якої дізнаєтеся, де Ви будете проходити ЗНО;
  • коли будуть оголошені результати ЗНО тощо.

  ІІ розділ. «Готуємось до ЗНО» https://test.dn.ua/gotuiemosya-do-zno/

  1. У розділі є посилання на сторінки сайту Українського центру оцінювання якості освіти, де розміщено:
  2. новації ЗНО 2022https://testportal.gov.ua/novatsiyi-grafik-predmety/,
  3.  характеристики сертифікаційних робіт із предметів зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року https://testportal.gov.ua/zno-2022/ . З’ясуйте, скільки завдань у тесті, скільки часу відводиться на його виконання, як оцінюються завдання тесту, якою є схема оцінювання завдань відкритої форми?
  4.  демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, української мови і літератури, математики за профілем вашого навчання:
  5. з української мови https://testportal.gov.ua/ukrmovalit/
  6. з математики: https://testportal.gov.ua/mathem/

  Роздрукуйте зошити, попрацюйте в них. Зверніть увагу на новий формат завдань, у тому числі і власного висловлення.

  А за посиланням http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/ — Український центр оцінювання якості освіти  розмістив вичерпну інформація про перебіг ЗНО минулих років. Бажаєте — роздрукуйте зошит за будь-який рік ЗНО, попрацюйте у ньому, перевірте себе за правильними відповідями, скористайтеся таблицями переведення тестових балів у 12-бальну та 200-бальну шкалу.

  Пам’ятайте, що ці таблиці у 2022 році будуть розроблені та оприлюднені лише після оголошення результату з певного предмету і матимуть інший вигляд.

  2) Вже час визначатися з напрямком підготовки та спеціальністю, яку Ви вирішили обрати для своєї майбутньої професії. У цьому розділі Ви можете ознайомитися з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/10/Nakaz-MON-1098_Umovy-pryjomu2022.pdf

  УВАГА! Обов’язково перевірте, які предмети потрібні на ЗНО за обраною Вами спеціальністю у 2022 році. Відбулися значні зміни у порівнянні з 2020 та 2021 роками! В додатку 4 до Умов прийому Ви дізнаєтеся, які предмети потрібні для вступу на ту чи іншу спеціальність. Саме тут зазначено, який предмет є обов’язковим: українська мова чи українська мова і література.

  3) Радимо також обов’язково скористатися безкоштовними тренувальними онлайн-ресурсами для тестування та випробувати свої знання на тестах минулих років за посиланнями:

  —  http://lv.testportal.gov.ua:8080/  — перевага ресурсу: можливість обирати тему за всіма предметами та заздалегідь побачити, над якими темами ще варто попрацювати.

  — http://zno.osvita.ua/ — перевага ресурсу: це тестування з тією ж кількістю та формами завдань як і в сертифікаційних роботах ЗНО, оскільки зібрані реальні тести попередніх років. Є можливість одразу отримати консультацію у вигляді правил до завдання, яке пропонується, не шукаючи його у додаткових довідниках, що дуже зручно. Для доступу до консультацій потрібно зареєструватися на сайті. Після виконання всіх тестів Вам будуть надані правильні відповіді на всі завдання та розраховано ваш результат у тестових та рейтингових балах.

  iLearn (https://ilearn.org.ua/ )– це безкоштовна гейміфікована платформа з навчальними онлайн-курсами, тестами та вебінарами для всіх, хто бажає навчатися та успішно скласти ЗНО.

  — Студія онлайн-освіти EdEra  — безкоштовна платформа підготовки до ЗНО з англійської мови, української мови і літератури, математики, історії та біології.

  Prometheus — безкоштовні курси з підготовки до ЗНО з математики, української мови і  літератури та історії України.

  4) Якщо ви обрали для ЗНО/ДПА історію України, то варто скористатися онлайн-тренінгами за посиланням http://lvtest.org.ua/index.php/pidhotovka-do-testiv :

  • Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, які містить програма ЗНО з історії України;
  • Історичні персоналії для візуального розпізнавання;
  • Тренажер з історії України «Карти (мапи)» з коментарем до кожного завданняhttp://lv.testportal.gov.ua:82/traneeHistory/edusite/maps.html

  5) Якщо Ви обрали для ЗНО/ДПА іноземну мову, готуючись до аудіювання, скористайтеся ресурсами на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Аудіофайли з іноземних мов, які використовувалися для аудіювання попередніх років, Ви зможете знайти на сайті УЦОЯО в розділі «ЗНО/ДПА» на сторінках «Учаснику зовнішнього оцінювання» — «Тести минулих років».

  Наприклад: за посиланням https://testportal.gov.ua/anglijska-mova-2021/   розміщено аудіофайл з англійської мови 2021 року. Прослухайте обов’язково!!!!

  ІІІ розділ. «Пробне ЗНО» https://test.dn.ua/probne-zno/

  Немає нічого кращого, ніж практика. Тому запрошуємо взяти участь у пробному ЗНО 2022 року!

  Реєстрація на пробне ЗНО 2022 буде проходити на сайті регіонального центру з 05 по 22 січня 2022 року за посиланням https://prob.test.dn.ua/

  З детальною інформацією про умови реєстрації осіб, які виявили бажання брати участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, можна буде ознайомитися вже з 20 грудня 2021 року.

  Тестування з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня 2022року.

  З інших навчальних предметів (історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 26 квітня 2022 року. Тобто, у 2022 році кожен учасник зможе пройти тестування з двох предметів для проходження пробного ЗНО.

  VІІІ розділ. «ЗНО 2022 – відповіді на питання» — https://test.dn.ua/zno-2021/ . Ви можете поставити своє запитання на сторінціhttps://test.dn.ua/faqs/

  Наступного разу, у січні,  більш детально проаналізуємо інформацію

  щодо реєстрації на ЗНО

  Запрошуємо приєднатися до нас:

  
  Ми в мережі
  Розклад уроків